Home /  dine rettigheder /  andre steder du kan få rådgivning / 

Andre steder du kan få rådgivning

Det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik:

Hos Pissassarfik kan du få rådgivning om hjælpemidler og kurser.  Du kan kontakte Pissassarfik på telefon +299 345070 og på mail pissassarfik@nanoq.gl

ISI - foreningen for blinde og svagtseende i Grønland

ISI er en grønlandsk forening for blinde og svagtseende eller pårørende i Grønland. Foreningen har en række mærkesager og arbejder for at forbedre forholdene for blinde og svagtseende. ISI har medlemmer i hele landet. Du kan kontakte ISI på telefon +299 599195 og på mail isi@isi.gl.

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq

Hos Tilioq kan du få rådgivning om dine klagemuligheder, hvis du eksempelvis får afslag på en ansøgning hos kommunen. Du kan kontakte Tilioq på telefon +299 242244 og på mail info@tilioq.gl

Retshjælpen IKIU

Hos IKIU kan du få gratis og anonym juridisk rådgivning. IKIU's frivillige rådgivere består af jurister. IKIU er ind i mellem på rejse rundt i Grønland. Du kan kontakte IKIU på telefon +299 324548 og på mail ikiu@ikiu.gl

Klageinstanser og domstolene

Hvis du får afslag på en ansøgning om støtte eller hjælpemidler kan du klage over afgørelsen. Når kommunen træffer en afgørelse, skal der altid følge en vejledning med i hvordan du klager, hvis du ikke har fået helt medhold i din ansøgning. Kommunen kan altså ikke bare ringe til dig og sige "nej, vi har ikke råd til at du skal have en støtteperson i 20 timer om ugen". Du har ret til at få afgørelsen skriftligt.

En afgørelse skal have hjemmel i loven. Det betyder, at der skal være en regel i loven, som du selv kan slå op og se indholdet af. Dette øger garantien for at afgørelsen er korrekt og at du som borger bedst kan forstå indholdet af afgørelsen.

Selvom du får fuldt medhold i en afgørelse, kan du stadig bede om at få afgørelsen skriftligt. Det kan være at du har brug for at vise den til andre, som et bevis for din ret.   

Det Sociale Ankenævn

Hvis du får afslag på en ansøgning, skal du som tidligere nævnt, have en begrundelse på, hvorfor kommunen ikke vil give dig den hjælp, du beder om. Kommunen skal også vejlede dig om, hvad du så kan gøre. I det afslag du får fra kommunen, skal også være en klagevejledning. Den skal indeholde en beskrivelse af hvilke love og regler som er anvendt. Klagevejledningen skal også indeholde oplysninger om hvor lang klagefristen er. Der kan være forskellige frister afhængig af hvilket område af lovgivningen sagen omhandler. Som regel er klagefristen 6 uger i sager af socialretlig karakter

I klagevejledningen skal der også være oplysninger om, hvor du kan sende din klage hen. Oftest vil det være til det Sociale Ankenævn.

Hvis du vil klage, kan du udfylde et klageskema. Har du NemID, kan du sende klageskemaet online via sullissivik.gl. Du kan også skrive et brev eller en mail. Det er også muligt at ringe eller henvende dig personligt.         

Ombudsmanden

Du kan klage til Ombudsmanden, når du føler, at kommunen ikke følger loven eller er urimelige længe om at behandle din sag. Ombudsmanden kan også vejlede om de forvaltningsretlige regler.

Før du klager til Ombudsmanden, skal du først have klaget til Det Sociale Ankenævn.

Ombudsmanden kan kontakte på telefon +299 327810 og post@ombudsmand.gl   

Domstolene

I sidste ende har man altid ret til at få behandlet sin sag ved domstolene

Det er imidlertid bedst og billigst først at klage til Det Sociale Ankenævn og få deres afgørelse før du anlægger sag mod kommunen ved domstolene.