Home /  dine rettigheder /  former for støtte og hjælpemidler / 

Former for støtte og hjælpemidler

Som tidligere nævnt er dig, der er eksperten i dit liv, og dig der ved hvilket behov for hjælp og støtte du har. I handicapstøttelovens § 4 står der, at en person med handicap har ret til støtte, så personen kan forblive i eget hjem, når personen ønsker dette. Dette er også i overensstemmelse med FN's handicapkonvention. I konventionens artikel 19 står der, at mennesker med handicap har ret til et selvstændigt liv og har ret til at bo der hvor de vil og har også ret til støtte. Det betyder at ingen kan tvinge dig til at tage ophold på et hjem eller en institution, medmindre der er fare for din sundhed eller trivsel.

Der kan være brug for praktisk hjælp til personlig hygiejne og pleje, tøj og opvask, rengøring, indkøb og madlavning og lignende. Det er kommunen, der betaler for udgifter til aflønning af den eller dem, der skal udføre opgaven hos dig. Det er også kommunen, der fastsætter det ugentlige timeantal. Det er dog noget, som du skal være med til at bestemme. Du har i hvert fald ret til at blive hørt, og efter handicapstøttelovens § 23 skal du deltage i mindst 1 årlig samtale med kommunen.  Det er dig, der er ekspert i dit liv, og derfor er det vigtigt, at du oplyser om dine behov. I handicapstøttelovens §3 står, at du har ret til en koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret støtte, som tager hensyn til alle aspekter af dit liv og din hverdag.

Derfor er det også en god ide, at du noterer så meget som muligt ned. Det vil være en god ide at tænke en hel dag, en hel uge, og også et helt år igennem. Du kan have behov for hjælp til ledsagelse og assistance i forbindelse med aktiviteter i fritiden. Måske ved du allerede nu, at din kusine skal konfirmeres en bestemt dato og du får brug for hjælp til at deltage i gudstjenesten, kaffemik og middag. Måske ved du også allerede nu at musikugen Arctic Sounds Festival afholdes i ugen efter påske og at du rigtig gerne vil deltage.

Det kan også være, at du gerne vil dyrke motion eller gå til aftenskole tirsdag aften. Det er vigtigt at huske på, at det ikke er alting her i livet der foregår mellem kl. 08.00 og 16.00. Derfor kan der godt være brug for støtte i timerne efter kl. 16.00 eller i weekender. Din familie og venner vil nok gerne hjælpe dig, men dit liv skal ikke begrænses til hvornår din familie eller venner har tid. Du har ret til hjælp og støtte, så du ligesom alle andre kan leve et selvstændigt liv.

De forskellige former for hjælp og støtte kan tildeles i form af støttepersontimer eller som hjemmehjælp eller ledsagelse. Det ene udelukker ikke det andet. Så du kan godt modtage hjemmehjælp, samtidig med at du får tildelt en støtteperson og ledsagertimer.

Støttepersonen kan være en person, der har uddannet sig som støtteperson eller har taget kurser i faget. Det kan også være en af dine pårørende der varetager denne funktion. Der kan være delte meninger om denne sidste løsning. Det vil være en god idé at tale med en uvildig fagperson om denne løsning. En støtteperson skal i modsætning til en hjemmehjælper yde en socialpædagogisk bistand og varetager også opgaver udenfor hjemmet. En hjemmehjælp varetager som regel mere praktisk hjælp i form af rengøring og praktiske opgaver i dit hjem.

Ledsager

Hvis du ikke kan færdes alene, skal kommunen tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden. Som blind har du stadig et behov for at handle ind eller deltage i forskellige arrangementer. Du kan selv være med til at ansætte din ledsager, som bliver aflønnet af kommunen. Det kan også være kommunen, der tilbyder dig en bestemt ledsager.  Ledsageren bør have kendskab til synshandicap og hvordan vedkommende hjælper dig bedst muligt. Ledsagerens opgaver kan variere fra indkøbsture, ledsagelse til arrangementer og aktiviteter, ture i naturen mv. Det kan også være nødvendigt for dig at have en ledsager med på ferie, hvis din ferie ikke kan afholdes uden ledsagelse.

Ledsager og rabatter på rejser

Har du på grund af dit synshandicap brug for at medbringe en ledsager ved rejser med Air Greenland og/eller Arctic Umiaq Line, kan du søge Socialstyrelsen om et ledsagerkort, der giver dig ret til rabat på ledsagerens billet.

For at kunne få et ledsagerkort, skal du opfylde følgende kriterier: En synsrest på 6/60 eller mindre på det bedste øje eller en synsrest på over 6/60 med komplikationer, der medfører at, synsrestens værdi vurderes til at være lig med eller mindre end 6/60.

Air Greenland

Hos Air Greenland ydes der 100 % rabat til en rejsende der ledsager en blind eller svagtseende, hvis denne ikke på anden vis ledsages forsvarligt. Du kan ikke selv foretage billetbestilling. Du skal kontakte Air Greenlands callcenter. Der betales et administrationsgebyr samt lufthavnsafgifter. Rejsende der både har et syns- og et hørehandicap (døv-blinde) kan ikke rejse uden ledsager. Rejsende med et svært synshandicap må medbringe hund i flyet. Den skal føres i snor og bære mundkurv. Den må ikke optage et sæde og ikke blokere gangen. Kontakt Air Greenland i god tid, når du skal flyve til eller fra Grønland til Danmark, så eventuelle tilladelser er på plads før rejsen.

Arctic Umiaq Line

Hvis du er pensionist eller førtidspensionist, kan du hos rederiet Arctic Umiaq Line selv rejse med rabat. Pensonistrabatten er på 50 % af billetprisen og gælder kun for liggepladser i perioden fra 1. januar til 31. maj og igen fra 1. september til 31. december. I perioden fra 1. juni til 31. august er der mulighed for 25 % rabat. Dette gælder dog kun for liggepladser.

Støtteperson

Du kan også have behov for en støtteperson. Måske stiller du nu spørgsmålet om hvorvidt en støtteperson ikke er det samme som en ledsager. En støtteperson skal udføre mere socialpædagogisk støtte, hvor en ledsager primært er hjælp i form af ekstra arme, ben og øjne. Støttepersonen kan deltage mere i dit liv og kan eksempelvis også være med dig når du er i skole. Støttepersonens opgaver kan blandt andet være hjælp til hygiejne, optræning, påklædning, kontakt med kommunen, madlavning, hjælp til beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Opgavernes art er en mere generel hjælp og listen er ikke udtømmende.

Hjælpemidler

Det er desværre ikke alle indretninger, hjemmesider og forskellige funktioner, der er lige handicapvenlige. Der findes mange synshjælpemidler, der er udviklet eller tilpasset direkte til blinde og svagsynede. De fleste er nok bekendt med den hvide stok, som også kaldes mobilitystok. Stokken er et vigtigt redskab for blinde og svagtseende, da den kan brugs til at føle og fornemme terrænet man går på. Derudover er den også et godt redskab til seende, der kan give plads, så den blinde eller svagtseendes vej ikke krydses unødigt.

Derudover findes der en del elektroniske redskaber, såsom iPads, tabs og mobiltelefoner der har nogle spændende og nyttige funktioner for blinde og svagtseende. Der sker en hurtig udvikling på området og det der findes i skrivende stund, er nok allerede forbedret eller erstattet snart. Derfor er det som tidligere nævnt nyttigt at kontakte det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik for at få rådgivning om nyheder indenfor hjælpemidler.

I Grønland er der udviklet et tekst-til-tale-system, der kaldes Martha. Martha kan downloades til både Windows, Apple og Android.

Der findes faktisk en del gode hjælpemidler og produkter egnet til blinde eller svagtseende. Det er muligt at få brætspil til blinde, personvægte og køkkenvægte, luppe, lamper og lys.

Det er også muligt at få trafikveste eller badges til at fortælle omverdenen at man er svagtseende eller blind. I mange lufthavne er det faktisk også muligt at få en solsikkesnor. En solsikkesnor er en slags nøglehalskæde, der fortæller andre, især personale, at man har brug lidt ekstra hjælp eller tid.