Home /  mærkesager /  tilgængelighed / 

Tilgængelighed

ISI arbejder for at få samfundet indrettet, så blinde og stærkt svagsynede har samme adgang til informationer og det fysiske miljø som andre borgere.

ISI tager udgangspunkt i FNs handicapkonventions

artikel 9 “Tilgængelighed”, og

artikel 30 “Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt”

Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS 

En vejledning om adgang til omgivelserne udgivet af Dansk Blindesamfund.

Adgang til information

Vi ønsker adgang til samfundet og til den samme information som vores medborgere.