Home /  om os / 

Om os

ISI er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde, svagsynede eller pårørende.

VEDTÆGTER

Foreningens formål er at varetage blinde og svagtsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse.

BESTYRELSE

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af mindst 5 og højest 9 medlemmer.
Flertallet af bestyrelsen, herunder formanden, skal være blind eller svagtsynet.
Det bør tilstræbes at sammensætte bestyrelsen, så den afspejler, at foreningen er for hele Grønland. 

AKTIVITETER

Her finder du medieomtale af ISIs aktiviteter.