Home /  om os /  vedtægter / 

Ileqqoreqqusat

Malittarisassat

Tappiitsut  isigiarsuttullu  Kalaallit Nunaanni peqatigiiffiannut ISI-mut.

Pilersinneqartoq decembarip 11-ani 2013 allanngortinneqarsimallunilu maaj-ip 28- ani 2017 8. Juni 2020- milu.

§ 1. Peqatigiiffiup atia aamma inissisimavik:

Imm. 1. Peqatigiiffik ISI-mik ateqarpoq - taamaalilluni peqatigiiffimmik taaneqarsinnaalluni.

Imm. 2. Peqatigiiffik Kommuneqarfik Sermersooq-mi inissisimavoq.

§ 2. Peqatigiiffiup anguniagaa:

Imm. 1. Peqatigiiffiup anguniagaraa tappiitsut isigiarsuttullu soqutigisaminnik aallussinissaasa isumaginissaat, taamaalillutik tappiitsut isigiarsuttullu innuttaasut allat assigalugit inuiaqatigiinni naligiissitaalernissaat, taamaalillutik nammineq inuunerminni atugarisamik aalajangiisinnaanissamut periarfissinneqassammata.


Imm. 2. Peqatigiiffiup anguniakkani ima suliniuteqarnikkut anguniassavai:

-            Suliniutigalugu tappiitsut isigiarsuttullu inooqataanikkut atukkani assigiimmik periarfissinneqarnissaat, ilinniagaqarnikkut, suliffissaqarnikkut, piorsarsimassutsikkut aamma sunngiffimmi susassaqartitsinikkut, kalaallit allat inuiaqataasut assigalugit  - pisariaqassappat immikkut naleqqussakkanik ikiorsiissuteqarnikkut,

-            suliniutigalugu tappiitsut isigiarsuttullu – innuttaasut allat assigalugit - ilinniagaqarnikkut, sulffeqarinikkut, piorsarsimassutsikkut aamma sunngiffimmi susassaqartitsinikkut akuutinneqarlutik periarfissinneqarnissaata qulakkeernissaat, paasissutissanik atortorissaarutitigut aallersinnaanermik periarfissiinikkut,  

-            suliniutigalugu inuiaqatigiinni ornitassat allatuulli tappiitsunit isigiarsuttunillu tikikkuminartuunissaat, assersuutigalugu isumannaatsumik angalasinnaanikkut,

-            suliniutigalugu tappiitsut isigiarsuttullu attaveqaqatigiissinnaalernissaat, taamaalillutik imminnut qiimmassaqatigiillutillu tapersersoqatigeeqqullugit.

-            Siunnersuineq ilitsersuinerlu neqeroorutigalugit, aamma

-            Nuna tamakkerlugu tappiitsut isigiarsuttullu peqatigiiffiini peqataanikkut.

§ 3. Ilaasortat:

Imm. 1. Tappiitsut isigiarsuttullu tamarmik, taakkununngalu qanigisaasut peqatigiiffiullu siunertaanik tapersersuisut peqatigiiffimmi ilaasortanngorsinnaanermut pisinnaatitaapput. Ilaasortat Kalaallit Nunaanni najugaqavissuussapput.

Imm. 2. Siulersuisut peqatigiiffimmut ilaasortanngortarnermut periusissiussapput.

Imm. 3. Ilaasortaq ingerlaannartumik ilaasortaatinneqarunnaassaaq, apriilip aallaqqaataani siorna ukioq mannamullu ilaasortaanermut akiligassat akilersimanngippagit. Ilaasortanngortoqaqqissinnaavoq ukiut marluk akiliiffigisimanngisat akilernerisigut.

Imm. 4. Ilaasortaq iliutsinut peqatigiiffimmut kingunipiloqarsinnaasunik akisussaaguni, siulersuisunit ilaasortaajunnaarsitaasinnaavoq, takuuk. § 10, Imm. 9.

Imm. 5. Peqatigiiffimmi Ilaasortat kisimik, tatigisaaffiusunut qinigaasinnaapput.

Imm. 6. Ilaasortat 15-inik ukiullit qinerseqataasinnaapput, qinerneqarsinnaanngortarlutillu nammineq aalajangiisinnaasutut ukioqalerunik.

§ 4. Ilaasortaanermut akiliut:

Peqatigiiffiup anguniagaanut ingerlatitsinissamut ilaasortat ukiumoortumik akiliuteqartassapput, annertussusaa naliginnaasumik ataatsimeersuarnermi aaliangerneqartarpoq.

§ 5. Aningaasaqarneq aamma kukkunersiuineq:

Imm.1. Ullorsiutit ullui naatsorsuutinut ukiorititaavoq.

Imm. 2. Naatsorsuutit kukkunersioriikkat ukiullu tullianut aningaasartuutissatut missingersuusiat ilanngullugit, ilaasortanut nassiunneqassapput ullunik 14-inik ataatsimeersuarnissaq sioqqullugu.

Imm. 3. Peqatigiiffiup aningaasaatai aningaaserivimmiitinneqassapput.

§ 6. Ataatsimeersuarneq:

Imm. 1. Peqatigiiffimmi ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pisortatigoortumik pingaarnerpaavoq. Ataatsimeersuarnissaq minnerpaamik ullut 14-nit sioqqullugit ilaasortanut, ullormut oqaluuserisassat ilanngullugit allakkatigut nalunaarutigineqartarpoq.

Imm. 2. Ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassatut siunnersuutit eqqartortikkusutat, ataatsimeersuarfissamiit ullut arfineq marluk sioqqullugit peqatigiiffiup siulittaasuanit tiguneqarsimassapput.

§ 7. Oqaluuserisassat:

Ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassani immikkoortut ima imaqassapput

1. Ataatsimiinnermi aqutsisussamik toqqaaneq.
2. Siulersuisut ukiumoortumik nalunaarutaat.
3. Ukiumi qaangiuttumi naatsorsuutit akuerineqarnissaat.
4. Siunnersuutit tiguneqartut oqaluuserineqarnerat.
5. Ilaasortaanermut akiliutip aalajangerneqarnera.
6. Siulittaasumik, siulersuisunik sinniisussanillu qinersineq.
7. Naatsorsuutinik kukkunersiuisumik sinniisussamillu qinersineq.
8. Allat.

§ 8. Qinersisinnaaneq aamma qinersineq:

Imm. 1. Ilaasortat aggertut, oqarasuaatikkut digitalikkullu peqataasut, ilaasortaanermullu akiliummut akiliisimasut ataatsimeersuarnermi qinersisinnaapput.

Imm. 2. Malittarisassanut allannguutissatut imaluunniit peqatigiiffiup atorunnaarsinnissaanut siunnersuutit minillugit, ilaasortat taasinermi amerlanerussuteqartut aalajangiisuusarput.

Imm. 3. Malittarisassanik allanngortitsineq ataatsimeersuarnermi taasisinnaasutut najuuttut 2/3-iisa isumaqataanerisigut pisassaaq

Imm. 4. Peqatigiiffimmut atorunnaarsitsinissamut siunertaanilluunniit allannguinisamut siunnersuut pisinnaavoq, taakku pillugit immikkut ittumik ataatsimeersuatitsinermi, takuuk. § 11.

Imm. 5. Nappaanikkut aalajangiisoqartassaaq, ataatsimiinermili aqutsisup ilaasortalluunniit ataatsip piumasaqaatigippagu atsiornikkut taasisoqassaaq.

§ 9. Immikkut ittumik ataatsimeersuarneq:

Imm. 1. Immikkut ittumik ataatsimeersuarneq pissaaq siulersuisut amerlanerussuteqartut imaluunniit ilaasortat 1/3-iisa piumasarippassuk. Tamatumanilu qinnuteqarnermi oqaluuserisassatut siunnersuut tunngavilersorluagaq ilaatinneqassalluni.

Imm. 2. Immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi aggeqqussut ullut 14-nit sioqullugit ilaasortanut nassiunneqassaaq, nalinginnaassumillu ataatsimeersualernermi nalunaarutitut periuseqassalluni..

§ 10. Siulersuisut aqutsinerat:

Imm. 1. Peqatigiiffik ulluinnarni aqunneqassaaq siulersuisunit ikinnerpaamik pingasuusunik amerlamerpaamillu tallimanik ilaasortalimmik. Tappiitsut isigiarsuttullu amerlanerussuteqassapput, siulersuisorlu tappiitsuunngikkuni isigiarsuttuussalluni. Siulersuisut sineriaq tamanit ilaasortaqassapput, taamaalilluni peqatigiiffiup Kalaallit Nunaanni tamanut ammasuunera ersarississammat.

Imm.2.Siulersuisut ataatsimoorussamik akisussaaffigaat suliarissallugu:

-            peqatigiiffiup nalinginnaasumik malittarisassai aalajangersarlugit, peqatigiiffiullu tamakkiisumik aqunneqarnera ataqatigiissaarlugu.

-            peqatigiiffiup ilaasortaasa kommunini pitsaasunik periarfissaqar-nissaat sulissutigissallugu.

-            tappiitsut isigiarsuttullu attaveqaqatigiisinnaanissaannik pilersitsineq ataavartitsinerlu,

-            peqatigiiffik sinnerlugu pisortani sinniisuuneq.

-            peqatigiiffiup ilisimaneqarnerulernissaa tikikkuminartuutinnissaalu sulissutigalugit, soorlu ataatsimiisitsinikkut pikkorissaanikkullu.

-            peqatigiiffimmi ilaasortat peqatigiiffiup suliniutaanik ilisimatillugit.

-            ilaasortat ataasiakkaat siunnersuutaat suliaralugit aamma

-            peqatigiiffiup ingerlanneqarsinnaaneranut aningaasaliissutigineqartut aqullugit.

Imm. 3. Annerusumik minnerusumillu qinersinikkut ingerlataammat siulersuisut ukiunut marlunnut atasussanngorlugit qinerneqartarput, qinigaasoqaqqissinnaavoq.

Imm. 4. Ukiut tamaasa siulersuisunut sinniisussanik marlunnik qinersisoqartassaaq, taakkulu siulersuisunut ilaasortanngortassalutik siulersuisuni ilaasortaq qinigaaffiup iluani tunuarpat.

Imm. 5. qinigassanngortittoq najuukkuni imaluunniit allagaqarnikkut, oqarasuaatikkut digitalikkulluunniit qinerneqarsinnaaneq nalunaarutigippagu qinerneqarsinnaavoq.

Imm. 6. Ataatsimeersuartut siulittaasoq immikkut qinertassavaat. Siulersuisut inissitsitertassapput siullittaasup tullia, aningaaserisoq allatsilu toqqarlugit.

Imm.7. Siulersuisut ataatsimeersuarnermut akisussaasuupput.

Imm. 8. Amerlanerussuteqarnikkut aaliangiisoqartassaaq, taasinermilu  naligiittoqarpat siulittaasup taasinera aalajangiisuussaaq.

Imm. 9. Siulersuisut ataatsimiittassapput siulittaasup imaluunniit siulersuisuni ilaasortat marluk piumasaqaatigippassuk, ullunillu 7-inik sioqqutsilllluni nalunaaruteqarnikkut ataatsimiigiaqqusisoqartassaaq.

Imm. 10. Immikkut ittumik tunngaveqarpat siulersuisut aalajangiinikkut pisinnaatitaapput ilaasortap ilaasortaajunnaarsinnissaanut, kisianni ilaasortaq pineqartoq pisinnaatitaavoq ataatsimeersuarnerup tulliani suliassanngortitsisinnaanermut.

§ 11. Peqatigiiffimmik atorunnaasrsitsineq / Peqatigiiffiup anguniagaani malittarisassanik allangortitsineq:

Imm. 1.Atorunnaarsitsinissamut imaluunniit malittarisassanik allannguuteqarnissamut aalajangiineq pisinnaavoq immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi. Ilaasortat 2/3-ii takutitsisuussapput, taasisinnaatitaallutillu najuuttut ikinnerpaamik 5/6-ii siunnersuutigineqartumut taasissallutik.

Imm. 2. Ilaasortat najuuttut naammanngippat nutaamik ataatsimeersuartitsinissamut aggersaasoqassaaq, tassanilu pisinnaassuseqarlutik amerlanerussuteqartut aalajangiisinnaapput ilaasortat najuuttut qassiuneri apeqqutaatinnagit.

Imm. 3. Peqatigiiffiup atorunnaarsinnerani aningaasatai/sinneqartoorutai Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiannut  tunniunneqassapput.

§ 12. Pisussaatitaalersitsinermi maleruagassat

Imm. 1.  Peqatigiiffimmi pisussaatitaalersitsisinnaaneq siulittaasumit siulersuisuni ilaasortaq alla peqatigalugu, immaqaluunniit siulittaasoq peqanngitsillugu siulittaasup tullersortaaniik siulersuisuni ilaasortaq alla peqatigalugu ilusilersorneqassaaq.

Imm. 2.  Peqatigiiffik illumik pisisinnaavoq immaqaluunniit tunisisinnaavoq siulersuisut tamakkiisumik akuersereernerata kingorna.

Imm. 3.  Siulersuisut pisinnaatitsissut nalunaarutigisinnaavaat.

ooOoo

Malittarisassat aallarniisut aallartisaanermi ataatsimeersuarnermi ulloq 11/12-2013 pilersinneqarput, allannguuteqarlutillu immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi ulloq 28/5-20178/6-2020-milu.