Home /  om os /  vedtægter / 

Vedtægter

ISI peqatigiiffiuvoq namminersortoq allanullu attuumassuteqanngitsoq, tappiitsuniit imaluunniiit isigiarsuttut pilersitaalluni aqunneqartoq.

 

Malittarisassat

ISI

Tappiitsut aamma isigiarsuttullu peqatigiiffiat Kalaallit Nunaanni. 

 § 1. Peqatigiiffiup atia aamma inissisimaffia:

Imm. 1. Peqatigiiffik ISI-imik ateqarpoq - Tappiitsunut aamma isigiarsuttullu peqatigiiffiat Kalaallit Nunaanni, kingornalu taaneqarluni (Peqatigiiffik).

Imm. 2. Peqatigiiffik Kommuneqarfik Sermersooq-mi inissisimavoq.

§ 2. Peqatigiiffiup anguniagaa:

Imm. 1. Peqatigiiffiup anguniagaraa tappiitsut aamma isigiarsuttullu soqutigisai isumaginissai, tamannalu aqqutigalugu tappiitsut isigiarsuttullu innuttaasut allatullu inuiaqatigiinni naligiissitaalernissaat aammalu periarfissinneqarnissaat nammineq inuunerminni atugarisatit aaliangiisinnaannissamut periarfissinneqarnissaannik.


Imm. 2. Peqatigiiffiup ima anguniassavaa:

-            suliniutigalugu tappiitsut aamma isigiarsuttullu assigiimmik periarfissinneqarnissai isumaginninnermi qulakkiinermi, ilinniagaqarnikkut, suliffissaqartitsinikkut, piorsarsimassutsikkut aammalu sunngiffeqannginnermi susassaqartitsinikkut innuttaasut allatullu kalaallit inuiaqatiinni - pisariaqassappat taarsiullugu ikiorsiissuteqarnissaannik,

-            suliniutigalugu tappiitsut aamma isigiarsuttullu - innuttaasut allatulli - periarfissinneqarnissai qulakkeernissaa ilinniagaqarnikkut, sulisitsinikkut, piorsarsimassutsikkut- aamma sunngiffimmi susassaqartitsinikkut paasissutinik aamma paasissutissiuinermi teknologii aqqutigalugu,

-            suliniutigalugu inuiaqatigiinni allatuulli tikinneqarsinnaanissaa tappiitsunit isigiarsuttunillu, assersuutigalugu isumannaatsumik angalasinnaanikkut,

-            suliniutigalugu tappiitsut isigiarsuttullu attaveqatigiinnissannut ataqqeqatigiillutik isumassarsitsinikkut aamma tapersersuinikkut,

-            Siunnersuisinnaanneq ilitsersuisinnaannerlu neqeroorutigalugu aamma

-            tappiitsut isigiarsuttullu peqatigiifii kattuffiillu aammalu nunani assigiinngitsuni ilaaqataanikkut.

§ 3. Ilaasortat:

Imm. 1. Tappiitsut isigiarsuttullu qanigisai tapersersortaalu Kalaallit Nunaanni aaliangersimasumik naguqartut pisinnaatitaapput peqatigiiffimmi ilaasortanngorsinnaanissaminnut.

Imm. 2. Siulersuisut peqatigiiffimmut ilaasortanngorniarnermut suleriaatsinik aaqqissuissapput. 

 

Imm. 3. Ilaasortaq iliutsinut akisussaaguni peqatigiiffimmut kingunipiloqarsinnaassumik, siulersuisut pisinnaatitaapput ilaarsortaq ilaasortaajunnaartinnissaannut, jf. § 10, Imm. 9.

 

Imm. 4. Ilaasortat kisimik peqatigiiffimmi qaffasinnerusumik inissisimasinnaapput,
 Imm. 5. Ilaasortat 15-nik ukiullit qinerseqataasinnaapput aamma qinerneqarsinnaanngorlutik nammineq aaliangiisinnaasutut ukioqalerunik.

§ 4. Ilaasortaanermut akiliut:

Peqatigiiffiup anguniagaanut ingerlatitsinissamut ukiumoortumik akiliuteqartassapput, angissusaalu naliginnaasumik ataatsimeersuarnermi aaliangerneqartassalluni.

§ 5. Aningaasaqarneq aammalu kukkunersuineq:

Imm.1. Qaamatisiutit malillugut aningaasaqarnermut ukiorititaavoq.

Imm. 2. Aningaasaqarnerup naatsorsuutit kukkunersiornikut ukiup tullianut aningaasartuutissat ilanngunnikut ilaasortanut nassiunneqassapput ullut 14-it ataatsimeersuarnissap sioqqullugu.

Imm. 3. Peqatigiiffiup aningaasaatai bank-imiissapput.

§ 6. Ataatsimeersuarneq:

Imm. 1. Kattuffimmi qullersaalluni aalajangiisussaq tassa ukiumoortumik ataatsimeersuarneq, tamannalu ukiumut ataasiartumik aprili naatinnagu pisassaaq. Ataatsimiigiaqqusineq ullut 14-it sioqqutsisumik ilaasortanut nalunaarutigineqartassaaq, ullormut oqaluuserisassat allassimaffiat ilanngullugu.

Imm. 2. Ullormi tassani oqaluuserisassatut siunnersuutaat, ullut 7-it ataatsimeersuarneq sioqqullugu peqatigiiffiup siulittaasuanut nassiunneqartassapput.

§ 7. Ullormi tassani oqaluuserineqartussat:

Ataatsimeersuarnermi oqaluuserineqartussat immikkoortut uku imarissavaat:

1. Ataatsimiinermi aqutsisussamik toqqaaneq.
2. Siulersuisut ukiumi qaangiuttumit nalunaarutaa.
3. Ukiup qaangiuttumut aningaasaqarnera akuerineqarnissaa.
4. Ilaasortat siunnersuutaasa oqaluuserineqarnerat.
5. Ilaasortaanermut akiliutissap aalajangerneqarnera.
6. Siulersuisunik aamma sinniissunik qinersineq.
7. Naatsorsuutinik kukkunersiuvisussanik qinersineq sinniisussarlu ataaseq qinerneqassapput.
8. Tamalaat.

§ 8. Qinersisinnaanneq aammalu qinersineq:

Imm. 1. Ilaasortat aggertut qinersisinnaapput. Ilaasortat ilaasortaanermut akiliummut akiligassallit qinersisinnaanngillat.

Imm. 2. Ilaasortat aalajangiisassapput taasinermi amerlanerussuseq naapertorlugu, kisiannilu malittarisassanut allannguutinut siunnersuutit imaluunniit peqatigiiffiup atorunnaarsinnissaanut minillugit.

Imm. 3. Malittarisassanik allanngortitsinissamut ataatsimeersuarnermi taasisinnaasut najuuttut 2/3-liisa aalajangiinerat atuussaaq.

Imm. 4. peqatigiiffimmut atorunnaarsitsinissamut siunnersuut kisimi pisinnaavoq immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi, jf. § 11.

Imm. 5. Assammik qullaasinikkut qinersisoqassaaq, kisiannilu ataatsimiinermi aqutsisup imaluunniit ilaasortaq ataaseq piusamaani naapertorlugu allaganngorlugu qinersineqassaaq.

§ 9. Immikkut ittumik ataatsimeersuarneq::

Imm. 1. Tamanna pisinnaavoq siulersuisut amerlanerussuteqartut imaluunniit peqatigiiffiit ilaasortaasut 1/3-liisa piumasarippassuk. Ullorni tassani oqaluuserisassat allaaserilluakkat immikkut ittumik ataatsimeersuarnissamut qinnuteqaammut ilanngullugu.

Imm. 2. Ataatsimiigiaqqussut ullunik 14-nik sioqullugu ilaasortanut nassiunneqartassaaq naliginnaassumik ataatsimeersuarnertut assingusimik ataatsimiigiaqqussut malillugu.

§ 10. Siulersuisut aqutsinerat:

Imm. 1. Peqatigiiffik ulluinnarni aqunneqassaaq siulersuisunit, ikinnerpaamik 5-nik ilaasortalik. Tappiitsut isigiarsuttullu amerlanerussuteqassapput, siulittaasorlu taakkunaneertuussaaq.

Imm.2. Tamakkiisumik siulersuisut akisussaapput,

-         tunngaviusumik peqatigiiffiup malittarisassaanik aaliangiinissamut aammalu peqatigiiffik ataatsimoortumik ingerlannera aqunnissaannut,

-         suliniutigalugu ilaasortat kommunini periarfissinnissannut,

-         tappiitsut isigiarsuttullu attaveqatigiinnissannut pilersitsinissamut tassungalu ataavartitsinissamut,

-         peqatigiiffik sinnerlugu pisortani sinniisuunissamut,

-         peqatigiiffimmut ilisimatitsiniaanermut aammalu ilaasortat amerlisarnissaannut, ataatsimiititsinikkut pikkorissarnikkullu,

-         ilaasortat peqatigiiffiup suliaanik ilisimatittarnissaanut,

-         ilaasortaniit siunnersuutit suliarinissaannut aamma

-         peqatigiiffiup aningasaatai aqunnissaannut.
 

Imm. 3. Ukiut marlukkaarlugit siulersuisut qinerneqartarput. Qinerseqqinneq pisinnaavoq. Qinigassanngortittoqaqqissinnaavoq.

Imm. 4. Ukiut tamaasa siulersuisunut sinniisussanik qinersisoqartassaaq, taakkulu siulersuisunut ilaasortanngorlutik siulersuisunut ilaasortaq qinigaanerni iluani tunuassappat.

Imm. 5. Qinerneqarsinnaavoq, siunnersuutigineqartoq najuukkuni imaluunniit allaganngorlugu qinerneqarsinnaanini nalunaarutigiguniuk.

Imm. 6. Siulersuisut ataatsimeersuarnermut akisussaapput.

 

Imm. 7. Amerlanerussuteqarnikkut aaliangiisoqartassaaq, siulersuisuni taasinermi amerlaqatigiippata siulittaasup taasinera aalajangiisussanngussaaq.

Imm. 8. Siulersuisut ataatsimiittassapput siulittaasup imaluunniit siulersuisuni ilaasortat marluk piumasaqaataa malillugu aamma ullut 7-it sioqqullugu ataatsimiigiaqqusineqassaaq.

Imm. 9. Siulersuisut pisinnaatitaapput ilaasortaq ilaasortaajunnaarnissannut aaliangiinissamut, immikkut ittumik tunngaveqartikkunikkut, kisiat ilaasortaq pisinnaatitaavoq ataatsimeersuarnissamut saqqummiunnissaannut.

§ 11. Peqatigiiffiup anguniagaata malittarisassaa atorunnaarsinnissannut imaluunniit allangortinnissaanut:

Imm. 1. Malittarisassap atorunnaarsitsinissamut imaluunniit allannguuteqarnissamut kisimi pisinnaavoq immikkut ittumik tassunga tunngasumik ataatsimeersuarnermi, peqatigiiffiit ilaasortaasut aallartitaasa najuuttut 2/3-lii isumaqataappata ikinnerpaamik 5/6-ii.

Imm. 2. Ilaasortat najuuttut naamanngippata, nutaamik ataatsimeersuartitsinissamut aggeqqusisoqassaaq, tassanilu pisinnaassuseqarlutik amerlanerussuteqartut aaliangiisinnaallutik ilaasortat najuuttut apeqqutaatinnagit.

Imm. 3. peqatigiiffiup atorunnaarsinnermi aningaasatai/sinneqartoorutai tunniunneqassapput DBS-imut

Taamatuttaaq atuuttussanngortippoq ataatsimeersuarnermi pilersitsusumi ulloq 11/12 2013.

 Aqutsisoq                                                    Siulersuisoq

 

____________                                          __________________